CYKLOTRASY.info, elektronické plánování cyklistických tras, Eaglesoft

14. května: vydány Cyklotrasy 2.54

Mapa Drahanská vrchovina (CZ)

SprávceStanislav Říha
Datum aktualizace15.7.2018
Náhled mapynáhled
Detail mapydetail
Počet míst3303
Počet cest4486
Počet objektů2361
Počet fotografií241
Počet textů16
Připojitelné mapyChřiby
Okolí Brna, Ždánický les
Okolí Brna, Moravský kras
Olomoucko, Horní Pomoraví
Olomoucko, Haná
Svitavsko

Slovo správce mapy

Pokud naleznete v oblasti chyby nebo nedostatky, zašlete mi prosím zprávu. Chyby se budu snažit průběžně opravovat. Pokud máte konkrétní návrh na nové místo nebo cestu, která vám v oblasti chybí, dejte mi také vědět. Všechny náměty zvážím a pokusím se je do oblasti zapracovat.

Stanislav Říha, správce oblasti.

Obtížnost a značení cest

Obtížnost cesty odpovídá označení povrchu a charakteru cesty. To znamená, že cesta značená jako pěší je určena hlavně pro horská, příp. treková kola. Na pěších někdy i na lesních/polních cestách mohou být i nesjízdné úseky. Pro silniční kola jsou doporučeny silnice a vozové cesty.

Označení cesty jako "doporučená cyklo" znamená, že je tato cesta uvedena jako doporučená v tištěné mapě SHOCartu. Znamená to, že u cesty v tištěné mapě je vyznačen charakter cesty v jednotlivých úsecích - zpevněný povrch, hliněný povrch, pro horská kola, příp. nejízdný nebo jednosměrně sjízdný úsek.

Novinky a historie

03. 08. 2018 - Aktualizovány objekty Cyklisté vítáni
16. 9. 2017 - Na upozornění uživatele provedena malá změna v severovýchodním cípu mapy.
28. 6. 2017 - Provedeno větší množství změn v oblasti mezi Nemochovicemi, Morkovicemi, Orlovicemi
9. 16. 2017 - větší množství změn východně od Jedovnic
8. 2. 2016 - provedeno více změn mezi Brnem a Bílovicemi nad Svitavou
20. 4. 2015 - drobná změna u Lipůvky, změny v okolí Líšně, přidána naučná stezka lomem na Hádech, na upozornění uživatele doplněna zelená pěší trasa u Kalečníku
27. 11. 2014 - aktualizovány objekty "Cyklisté vítáni", opraveny trasy mapy, opraveno pár dalších chyb
29. 03. 2013 - na upozornění uživatele provedeny změny v okolí Drnovic a Ježkovic, žlutá trasa Vítovice - rozc. nad Vinohrady, žlutá trasa Kovalovice - Vildenberská louka, zelená Komořany - Žalmanův pomník
19. 03. 2013 - na upozornění uživatele provedeny úpravy v okolí Drnovic a Ježkovic
22. 10. 2012 - na upozornění uživatele opraven chybný výškový profil na trase Ivanovice na Hané - Těšice
21. 7. 2012 - provedeny změny v okolí Boskovic
20. 10. 2011 - přidány cesty ve Vyškově, změny u Hlubočan, opraveno vedení některých cest a míst mezi Blanskem, Baldovcem a Sloupem, na upozornění uživatele doplněna cyklostezka kolem Svratky v Tišnově, doplněny pomocné cesty kolem dálnice u Vyškova, provedeny opravy severně od Slavkova, provedeny úpravy v oblasti Rakoveckého údolí, přidány fotografie, na upozornění uživatele doplněna nová cyklostezka Mladkov, Boskovice
25. 3. 2011 - V Brně - Lesné doplněny místa a cesty a trasa naučné stezky, zpřesněna a doplněna oblast mezi Klajdovkou, Líšní a Mariánským údolím, upraveno vedení několika cest mezi Útěchovem a Bílovicemi, přidána místa a cesty, fotografie
3. 1. 2011 - na upozornění uživatele přidána jeskyně Výpustek včetně napojení na červenou turistickou značku, Na upozornění uživatele opraven chybný název Resselovy hájovny, doplněno žluté turistické značení u Alexandrovy rozhledny, aktualizovány objekty Cyklisté vítáni
21. 10. 2010 - Na upozornění uživatele provedeno větší množství menších změn v okolí Máchova památníku, přidány fotografie, na upozornění uživatele zrušena modrá turistická značka v úseku Andělka - Šebetov - žst. stanice, doplněna zelená turistická značka v úseku Andělka – Boskovice, přidána místa a cesty severně od Boskovic, aktualizovány objekty Cyklisté vítáni
24. 9. 2010 - Na upozornění uživatele doplněna nová silnice Ráječko – Rájec. Další drobné změny o okolí této silnice.
22. 7. 2010 - Zpřesněno vedení několika cest, přidány místa a cesty v okolí Adamova, přidány fotografie
24. 5. 2010 - zpřesněny cesty Komorov, Chvalkovice, Hradisko, Oupaly, přidána věž na vrcholu Hradiska vč. fota, zpřesněno vedení dálnice na Kroměříž, přidána lesní cesta Zdravá voda – Hradisko, na upozornění uživatele přidány cesty severně od Sloupu
1. 4. 2010 - na upozornění uživatele doplněny dvě cyklostezky v Prostějově, aktualizovány „objekty cyklisté vítáni“
10. 2. 2010 - na upozornění uživatele provedeno větší množství změn v oblasti mezi Bílovicemi a Hády, přidány fotografie, opravena chybná nadm. výška místa u Bukoviny, opraveny chyby v délkách cest
30. 1. 2010 přidána místa, přidány fotografie mezi horní částí údolí Říčky a hřbetem U tří javorů, Kalečník, Žalmanův pom., na upozornění uživatele provedeny změny v Jedovnicích, změny v Medlánkách, přidána Socha svobody v Komořanech s fotem, opraveno napojení na map Svitavsko a Chřiby, přidána studánka U Milušky, na upozornění uživatele opraveno vedení značené cyklotrasy 5075 u Hamrů, změny severně od Olomučan – přidány pomníky, přesněny cesty. Přidány fotografie. Doplněny objekty typu text, aktualizovány objekty „Cyklisté vítáni“
7. 5. 2009 - na upozornění uživatele opraven chybný název obce Budětsko a chybná délka cesty Vícov – Ptení. Opravena chybná nadm. výška u Ochoza u Brna, zpřesněno vedení cest v údolí Říčky a na jeho západním hřebeni, přidána místa a cesty východně od Bukovinky, na upozornění uživatele přidány místa a cesty v okolí Sloupu a Holštejna, doplněno značení, přidány fotografie
15. 4. 2009 - na upozornění uživatele přidány dvě cesty mezi Sloupem (hotel Břoušek), Šošůvkou a křižovatkou na Holštejn, zpřesněno vedení cest v okolí, upraveno napojení na mapu Okolí Brna, Moravský kras
10.4. 2009 - na upozornění uživatele doplněna doporučená cesta v Prostějově, upraveno napojení na oblast Olomoucko – Haná, na upozornění uživatele přidána místa a cesty v okolí Brodku u Prostějova opraveno vedení cest u hráze Plumlovské přehrady, přidány cesty v okolí Krumsína, přidány místa a cesty mezi Drahanami a Novými Sady, doplněna místa a cesty ve Skřípově a cesta do Šubířova, změněn povrch cesty Smržice – Prostějov a zákaz průjezdu kol přes vojenský prostor, přirány dvě doporučené trasy – Naučná stezka Předinou za poznáním
18. 3. 2009 - přidány fotografie, na upozornění uživatele doplněna místa a předěláno turistické značení mezi Lulčem, Račicemi a Olšanami, upraveno napojení na oblast Okolí Brno, Moravský kras
24. 2. 2009 - na upozornění uživatele doplněny lesní cesty v oblasti Čunín - Maleny - Seč – Lhota u Konice, v trojúhelníku Náměšť na Hané - Nové Dvory – Olbramice, a v trojúhelníku Slavětín – Loučka – Nové Pole
17. 2. 2009 - doplněno/opraveno značení cest, doplněny cesty a místa v okolí Křtin, doplněna lávka v Bílovicích nad Svitavou
14. 1. 2009 - doplněna rozhledna na vrcholu Strom u Soběšic, doplněna místa a zpřesněno vedení cest u Hostěnic, na upozornění uživatele opraveno značení cest mezi Pavlovicemi a Orlovicemi (doplněna místa a cesty)
22. 11. 2008 - drobné změny v okolí Lipůvky, přidány fotografie, přepracována Kuřim a oblast jihozápadně od Chudčic, opraveny chyby v nadm. výšce, změny v severovýchodním rohu oblasti, doplněny vlakové zastávky, doplněno napojení na přepracovanou oblast Olomoucko, Horní Pomoraví
29. 9. 2008 - na upozornění uživatele přidána žlutá pěší trasa Letonice – Hlubočany, zrušeno značení u pův. červené cesty Vyškov – Větrník – (Bučovice), zpřesněno vedení cest, přidány fotografie
29. 7. 2008 - přidány fotografie, přidán zámek v Boskovicích, doplněny místa a cesty v okolí Plumlova, Pozořic, Hostěnic a v oblasti mezi Královým Polem, Lesnou, Bílovicemi a Útěchovem a v okolí Máchova pomníku, na upozornění uživatele doplněna místa a cesty mezi Kandií a Novou Dědinou
15. 5. 2008 - na návrh uživatelů doplněna místa a cesty v okolí Pozořic a Plumlova
14. 4. 2008 - doplněno propojení na oblast Svitavsko, aktualizovány objekty „Cyklisté vítáni“
4. 4. 2008 - doplněna možnost propojení s oblastí Olomoucko - Haná, doplněno několik míst mezi Soběšicemi a Bílovicemi – vč. fotografií
1. 3. 2007 - na upozornění uživatele doplněna nová propojka cyklistických tras u obce Habrůvka
30. 11. 2007 - doplněny objekty "Cyklisté vítáni", další drobné změny
10. 11. 2007 - oblast aktualizována
9. 8. 2007 - přidána místa a cesty u Jedovnic, doplněna místa a cesty v celé ploše oblasti
14. 7. 2007 - přidána možnost připojení na oblast Olomoucko, Horní Pomoraví
31. 5. 2007 - oblast upravena pro v. 2.09, do oblasti doplněna propojení na sousední oblasti
3. 5. 2007 - přidány fotografie, opraveno chybné pojmenování míst, opraveno vedení cesty u Bílovic nad Svitavou
2. 2. 2007 - doplněn objekt lanovka mezi Punkevními jeskyněmi a Macochou, doplněny vrcholy, přidány popisky k obrázkům, doplněna místa a cesty v okolí Macochy a Šošůvky
25. 10. 2006 - rozsah i značení oblasti uvedeno do souladu s mapou SHOCart č.145 Drahanská vrchovina, měř., 1:60 000

Facebook

Novinka 14.5.2024

Vydána nová verze Cyklotras 2.54. Přehled novinek zde.

Novinka 20.1.2023

Aktualizována mapa Pálava, Lednicko - Valtický areál.

Novinka 2.1.2023

Aktualizována mapa Okolie Košic.

Novinka 19.12.2022

Aktualizována mapa Stubai.

Novinka 13.10.2022

Aktualizována mapa Lago di Garda.

Novinka 1.9.2022

Aktualizována mapa Javorníky.

Novinka 7.6.2022

Aktualizována mapa Kokořínsko.

Novinka 1.4.2022

Aktualizována mapa Moravská brána.

Novinka 14.1.2022

Aktualizována mapa Čáslavsko, Přeloučsko.

Novinka 6.12.2021

Aktualizována mapa Pošumaví - Prachaticko.

Novinka 11.10.2021

Aktualizována mapa Opavsko.

Novinka 30.8.2021

Aktualizována mapa Moravská brána.

Novinka 25.8.2021

Aktualizovány mapy Moravská brána a Opavsko.

Novinka 6.8.2021

Aktualizována mapa Hostýnské a Vizovické vrchy.

Novinka 16.7.2021

Aktualizovány mapy Moravská brána a Moravskoslezské Beskydy.

Novinka 13.4.2021

Aktualizována mapa Javorníky.

Novinka 6.4.2021

Aktualizována mapa Chřiby.

Novinka 5.1.2021

Aktualizována mapa Freistadt - Linz.

Novinka 14.12.2020

Aktualizovány mapy Berchtesgaden, Lago di Garda a Povltaví - Písecko.

Novinka 20.11.2020

Aktualizována mapa Olomoucko, Haná.

Novinka 4.11.2020

Aktualizována mapa Olomoucko, Haná.

Novinka 22.10.2020

Aktualizovány mapy Olomoucko, Horní Pomoraví a Olomoucko, Haná.

Novinka 15.9.2020

Aktualizována mapa Hostýnské a Vizovické vrchy.

Novinka 4.9.2020

Aktualizována mapa Vysoké a Západné Tatry.

Novinka 6.8.2020

Aktualizovány mapy Posázaví - Benešovsko, Čáslavsko, Přeloučsko a Stubai.

Novinka 24.7.2020

Aktualizovány mapy Olomoucko, Horní Pomoraví a Olomoucko, Haná.

Novinka 14.7.2020

Aktualizovány mapy Okolí Prahy, Mělnicko, Kokořínsko a Okolí Prahy, Nymbursko.

Novinka 19.6.2020

Aktualizovány mapy Karlštejnsko-Křivoklátsko, Moravskoslezské Beskydy a Českobudějovicko.

Novinka 27.4.2020

Vydána nová verze Cyklotras 2.53. Přehled novinek zde.

Novinka 4.3.2020

Aktualizována mapa Praha - jih.

Novinka 5.2.2020

Aktualizovány mapa Rychlebské hory.

Novinka 17.1.2020

Aktualizovány mapy Strážovské vrchy a Považie.

Novinka 2.1.2020

Aktualizovány mapy Lago di Garda, Freistadt - Linz, Berchtesgaden, Stubai a Povltaví - Písecko.

Novinka 3.12.2019

Aktualizována mapa Solná komora.

Novinka 6.11.2019

Aktualizována mapa Slovenský raj.

Novinka 18.10.2019

Aktualizovány mapy Český ráj, Čáslavsko, Přeloučsko, Pardubicko, Železné hory, Táborsko, Vlašimsko a Pelhřimovsko.

Novinka 24.9.2019

Aktualizovány mapy Malá Fatra a Šariš.

Novinka 29.8.2019

Aktualizovány mapy Hostýnské a Vizovické vrchy a Brdy - Příbramsko.

Novinka 13.8.2019

Aktualizovány mapy Brdy - Příbramsko, Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj a Okolie Košic.

Novinka 12.7.2019

Aktualizována mapa Rychlebské hory.

Novinka 25.6.2019

Aktualizovány mapy Žďárské vrchy, Veľká Fatra a Malá Fatra.

Novinka 30.5.2019

Vydána nová verze Cyklotras 2.52. Přehled novinek zde.

Novinka 15.5.2019

Aktualizovány mapy Západočeské lázně, Chebsko, Ašsko, Krušné hory - Karlovarsko, Krušné hory - Chomutovsko, Krušné hory - Mostecko, České středohoří, Českosaské Švýcarsko, Zemplín, Bardějov a Dukla, Šariš a Velkomeziříčsko.

Novinka 16.4.2019

Aktualizovány mapy Šariš, Zemplín a Bardějov a Dukla.

Novinka 5.4.2019

Vydána nová verze Cyklotras 2.51. Přehled novinek zde.

Novinka 14.3.2019

Aktualizována mapa Velkomeziříčsko.

Novinka 5.2.2019

Aktualizovány mapy Jizerské hory a Krkonoše.

Novinka 28.1.2019

Aktualizována mapa Javorníky.

Novinka 25.1.2019

Aktualizovány mapy Svitavsko a Žďárské vrchy.

Novinka 22.1.2019

Aktualizovány mapy Okolí Brna, Moravský kras, Javorníky, Moravskoslezské Beskydy a Okolí Brna, Ždánický les.

Novinka 2.1.2019

Aktualizováno 9 map.

Novinka 21.12.2018

Aktualizovány mapy Levice a okolie a Nové Zámky a okolie.

Novinka 12.12.2018

Vydána nová verze Cyklotras 2.50. Přehled novinek zde.

Novinka 12.12.2018

Aktualizovány mapy Považie, Kysuce a Javorníky, Bardějov a Dukla, Prievidza, Žiar, Vtáčnik a Strážovské vrchy.

Novinka 29.10.2018

Aktualizovány mapy Šariš a Malá Fatra.

Novinka 19.10.2018

Aktualizovány mapy Slovenský raj a Spiš, Levočské vrchy.

Novinka 6.9.2018

Aktualizovány mapy Olomoucko, Haná, Olomoucko, Horní Pomoraví a Okolí Prahy, Slapy.

Novinka 13.8.2018

Aktualizována mapa Stubai.

Novinka 6.8.2018

Vydána nová verze 2.49, přehled jejích novinek najdete zde.

Novinka 6.8.2018

Aktualizovány mapy Malé Karpaty a Záhorie, Okolie Bratislavy, Orava a Liptov, Nízké Tatry a Vysoké a Západné Tatry.

Novinka 3.8.2018

Aktualizovány mapy Olomoucko, Haná a Olomoucko, Horní Pomoraví.

Novinka 24.7.2018

U 47 map byly aktualizovány objekty Cyklisté vítáni.

Novinka 18.6.2018

Aktualizována mapa Freistadt - Linz.

Novinka 14.6.2018

Aktualizovány mapy Malé Karpaty a Záhorie a Pálava, Lednicko - Valtický areál.

Novinka 30.5.2018

Aktualizovány mapy Orlické hory a Orlickoústecko.

Novinka 24.5.2018

Vydána nová verze 2.48, přehled jejích novinek najdete zde.

Novinka 17.5.2018

Aktualizována mapa Okolie Košic.

Novinka 20.4.2018

Aktualizována mapa Javorníky.

Novinka 18.4.2018

Aktualizována mapa Novohradské hory.

Novinka 27.3.2018

Aktualizovány mapy Okolí Prahy, Slapy a Praha - jih.

Novinka 26.3.2018

Aktualizována mapa Prievidza, Žiar, Vtáčnik.

Novinka 14.3.2018

Vydána nová verze 2.47, přehled jejích novinek najdete zde.

Novinka 8.2.2018

Aktualizovány mapy Jindřichohradecko, Česká Kanada a Českosaské Švýcarsko.

Novinka 29.1.2018

Aktualizována mapa Povltaví - Písecko.

Novinka 8.1.2018

Aktualizovány mapy Orlické hory a Orlickoústecko.

Novinka 2.1.2018

Aktualizováno 39 map.

Novinka 18.12.2017

Aktualizovány mapy Rychlebské hory a Spiš, Levočské vrchy, Prievidza, Žiar, Vtáčnik, Spišská Magura, Pieniny, Považie, Slovenský raj.

Novinka 15.12.2017

Aktualizována mapa Lago di Garda.

Novinka 5.12.2017

Aktualizovány mapy Nové Zámky a okolie, Kysuce a Javorníky a Levice a okolie.

Novinka 1.12.2017

Vydána nová verze 2.46, přehled jejích novinek najdete zde.

Novinka 29.11.2017

Aktualizována mapa Slovenský raj.

Novinka 13.11.2017

Aktualizovány mapy Šariš, Strážovské vrchy a Bardějov a Dukla.

Novinka 30.10.2017

Aktualizovány mapy Žďárské vrchy, Veľká Fatra a Malá Fatra.

Novinka 19.10.2017

Aktualizována mapa Malé Karpaty a Záhorie.

Novinka 3.10.2017

Aktualizovány mapy Západočeské lázně, Český les - Tachovsko, Drahanská vrchovina, Plzeňsko sever, Plzeňsko jih a Český les - Domažlicko.

Novinka 25.9.2017

Aktualizovány mapy Bruntálsko, Osoblažsko a Opavsko.

Novinka 15.9.2017

Aktualizovány mapy Jeseníky, Králický Sněžník, Bruntálsko, Osoblažsko, Drahanská vrchovina, Olomoucko, Horní Pomoraví, Opavsko, Hostýnské a Vizovické vrchy, Javorníky.

Novinka 7.9.2017

Vydána nová verze 2.45, přehled jejích novinek najdete zde.

Novinka 22.8.2017

Aktualizována mapa Stubai.

Novinka 28.6.2017

Aktualizovány mapy Okolí Prahy, Slapy, Chřiby, Okolí Brna, Ždánický les a Drahanská vrchovina.

Novinka 15.6.2017

Vydána nová verze 2.44, přehled jejích novinek najdete zde.

Novinka 9.6.2017

Aktualizovány mapy Orlické hory, Drahanská vrchovina a Okolí Brna, Moravský kras.

Novinka 2.6.2017

Aktualizovány mapy Český ráj a Jizerské hory.

Novinka 22.5.2017

Aktualizována mapa Chřiby.

Novinka 12.5.2017

Aktualizována mapa Moravskoslezské Beskydy.

Novinka 2.5.2017

Aktualizovány mapy Český les - Domažlicko, Plzeňsko jih a Brdy - Příbramsko.

Novinka 25.4.2017

Aktualizovány mapy Žďárské vrchy, Veľká Fatra a Bihor.

Novinka 21.4.2017

Aktualizovány mapy Moravská brána, Moravskoslezské Beskydy a Freistadt - Linz.

Novinka 27.3.2017

Vydána nová verze 2.43, přehled jejích novinek najdete zde.

Novinka 24.3.2017

Aktualizovány mapy Jeseníky, Králický Sněžník, Moravská brána, Moravskoslezské Beskydy, Lužické hory - Českolipsko a České středohoří.

Novinka 8.3.2017

Aktualizovány mapy Svitavsko a Žďárské vrchy.

Novinka 28.2.2017

Aktualizovány mapy Olomoucko, Horní Pomoraví a Žďárské vrchy.

Novinka 19.1.2017

Aktualizována mapa Šumava - Železnorudsko.

Novinka 6.1.2017

Aktualizována mapa Jindřichohradecko, Česká Kanada.

Novinka 4.1.2017

Aktualizovány mapy Šumava - Železnorudsko a Okolie Košic.

Další novinky...

Valid HTML 4.01 Strict