CYKLOTRASY.info, elektronické plánování cyklistických tras, Eaglesoft

14. května: vydány Cyklotrasy 2.54

Mapa Hostýnské a Vizovické vrchy (CZ)

SprávceStanislav Říha
Datum aktualizace1.8.2021
Náhled mapynáhled
Detail mapydetail
Počet míst3949
Počet cest4843
Počet objektů2394
Počet fotografií144
Počet textů0
Připojitelné mapyChřiby
Javorníky
Slovácko - Hodonínsko
Moravská brána
Olomoucko, Haná
Slovácko - Bílé Karpaty

Slovo správce mapy

Pokud naleznete v oblasti chyby nebo nedostatky, zašlete mi prosím zprávu. Chyby se budu snažit průběžně opravovat. Pokud máte konkrétní návrh na nové místo nebo cestu, která vám v oblasti chybí, dejte mi také vědět. Všechny náměty zvážím a pokusím se je do oblasti zapracovat.

Obtížnost a značení cest

Obtížnost cesty odpovídá označení povrchu a charakteru cesty. To znamená, že cesta značená jako pěší je určena hlavně pro horská, příp. treková kola. Na pěších někdy i na lesních/polních cestách mohou být i nesjízdné úseky. Pro silniční kola jsou doporučeny silnice a vozové cesty.
Označení cesty jako "doporučená cyklo" znamená, že je tato cesta uvedena jako doporučená v tištěné mapě SHOCartu. Znamená to, že u cesty v tištěné mapě je vyznačen charakter cesty v jednotlivých úsecích - zpevněný povrch, hliněný povrch, pro horská kola, příp. nejízdný nebo jednosměrně sjízdný úsek.

Autorkou většiny fotografií v oblasti je M. Bartošová, které dějuji za souhlas s jejich zveřejněním.

Stanislav Říha, správce oblasti.

Novinky a historie

29. 8. 2019 - Na upozornění uživatele provedena oprava vedení cest pod Komoncem.
3. 08. 2018 - Aktualizovány objekty Cyklisté vítáni.
6. 11. 2017 - několik drobných změn
16. 9. 2017 - Na upozornění uživatele provedeno větší množství změn východně od Vizovic.
24. 11. 2016 - přidány trasy v okolí Uherského Brodu
9. 11. 2016 - opraveno několik chybně uvedených nadmořských výšek, opraveno značení pěší zelené trasy severně od Lukovečku
21. 9. 2016 - Na upozornění uživatele provedeno větší množství změn v okolí Zlína.
31. 8. 2016 - Na upozornění uživatele doplněna naučná stezka Kašava.
19. 8. 2016 - na upozornění uživatele doplněna naučná stezka Tesák.
18. 7. 2016 - na upozornění uživatel opraveno několik chybných místních názvů a přidány rozhledny
16. 5. 2016 - Na upozornění uživatele doplněna rozhledna na Kelčském Javorníku. Na upozornění uživatele doplněna naučná stezka prof. Rudolfa Haši.
27. 8. 2015 - na upozornění uživatele provedeno více změn v okolí Luhačovic
12. 6. 2015 - Změny mezi Otrokovicemi a Zlínem - přidána cyklostezka kolem Dřevnice.
20. 4. 2015 - na upozornění uživatele provedeny úpravy v okolí Lukova a Lešné
17. 4. 2014 - Na upozornění uživatele opraveno napojení na mapu Olomoucko-Haná.
27. 8. 2013 - Na upozornění uživatele doplněna cyklostezka Dolní Němčí - Slavkov.
11. 6. 2013 - na upozornění uživatele doplněn chybějící úsek silnice v obci Komárov
14. 1. 2013 - na upozornění uživatele opraveno vedení cyklostezky 47 v Otrokovicích a doplněna cyklostezka kolem Moravy
22. 12. 2012 - změny v jihozápaní části mapy, upraveno napojení na nově vytvořenou mapu Slovácko-Hodonínsko
21. 7. 2012 - na upozornění uživatele opraven chybná název místa Mikulůvka, na upozornění uživatele změněna klasifikace cyklotrasy Tlumačov-Záhnilice, trasa 472 přeznačena na 50
13. 2. 2012 - Na upozornění uživatele provedeno větší množství změn západně od Vsetína – doplněny osady, fotografie …
30. 6. 2011 - mapa zkontrolována a dopněna podle www.cykloserver.cz (doplněno několik lesních cest severně od Zlína, západně od Otrokovic, doplněna cyklostezka Prakšice – Uh. Brod, doplněny úseky cyklostezky Újezdec – Nezdenice, doplněna trasa naučné stezky Luhačovickým Zálesím severně od Luhačovic, na upozornění uživatele opraven chybný název rozcestníku Holý vrch, přeložena pěší žlutá trasa Bojkovice – Slavičín, doplněna cyklostezka Bojkovice – Pitín, cyklostezka Záhorovice – Bojkovice, u Šanova přidána modrá místní pěší trasa, přeložena červená pěší trasa Vlachovice – Haluzice, přidány zelené pěší trasy Vlachovice – Vlachova Lhota, U raků - Újezd, přidána vozová cesta Pacetluky – Zámeček, opraveno vedení vozové cesty u Hradčan, přeložena trasa mezi Drnholcem a Všechovicemi, přidán obchvat kolem Vsetína, zpřesněno vedení červené pěší trasy severovýchodně od Vsetína, přidány naučné stezky východně od Bystřice pod Hostýnem, doplněna rychlostní komunikace R55, doplněny cyklostezky v Holešově, přidána zelená pěší trasa severně od Lukova, přidáno několik lesních cest mezi Zlínem, Fryštákem a Hvozdnou, přidány cesty mezi Lhotskem a Újezdem, přidány v okolí Pozděchova, přidána lesní cesta u Leskovce další dopnění)
24. 5. 2011 - Na doporučení uživatele doplněno několik cest v okolí Liptálu, na doporučení uživatele doplněna sjízdná pěšina po levém břehu Moravy mezi Tlumačovem a Otrokovicemi, na upozornění uživatele doplněna cyklostezka Polichnem a Újezdcem, na upozornění uživatele doplněna cyklostezka mezi Luhačovicemi a Újezdcem u Luhačovic, přidány fotografie
28. 4. 2011 - Na upozornění uživatele přidány místa a cesty severně od Zlína, na upozornění uživatele opravena poloha vleku u Jarcové
21. 10. 2010 - na upozornění uživatele opraveno chybné označení pom J. Daně a pom. Mjr. B. I. Bašinského, vedení zelené značené cesty o okolí osady V Háji, vedení modrého značení v Štákových Pasekách u Zlína, doplněna cesta ve Štípě, přidány fotografie
4. 10. 2010 - Na doporučení uživatele přidána rozhledna na vrcholu Vartovna a doplněny místa a cesty v jejím okolí. Doplněny cesty v okolí obcí Vlčková a Kašava. Doplněna cyklotrasa č. 6124 mezi Baťkovou nad Liptálem a Držkovou a studánka pod vrcholem Humenec. Aktualizovány objekty Cyklisté vítáni.
22. 7. 2010 - doplněny fotografie, na upozornění uživatele změněn charakter cesty Rusava – Grapy-vyhlídka, na upozornění uživatele opraven charakter cesty mezi Zlínem-Prštným a Zlínem-Loukami
24. 5. 2010 - na upozornění uživatele doplněny cesty jihovýchodně od Zlína, zpřesněno vedení některých cest v severozápadní části mapy
2. 5. 2010 - na upozornění uživatele doplněna cyklostezka Slavičín-Nevšová-Luhačovice
1. 4. 2010 - na upozornění uživatele opraveno turistické značení v okolí Pinduly, na upozornění uživatele přeznačeny cyklostezky v okolí Uherského Hradiště, Otrokovic a Zlína, doplněna trasy Tlumačov, Kurovice, Kamenecký Mlýn, Třebětice
17. 02. 2010 - přidány lesní cesta Waldhotel – lesní cesta pod Klíncem, spojka lesních cest pod Čečetkovem, a spojka lesních cest pod Kyčerou, na upozornění uživatele doplněna cesta u hájenky V Oboře, cesta kolem Příluckého rybníka a opravena poloha rozcestníku Zlín, Kocanda, doplněny objekty typu nápis, aktualizovány objekty „cyklisté vítáni“
23. 11. 2009 - na upozornění uživatele opravena chybná nadm. výška obce Lipina, na upozornění uživatele doplněna lesní cesta U Šimečků - Pod Skalným, doplněny objekty typu nápis, aktualizována místa „Cyklisté vítáni“
7. 5. 2009 - v severní části oblasti přidáno značení trasy 6239, na upozornění uživatele opraveno pěší značení v okolí vrcholu Doubrava jižně od Vizovic, aktualizovány objekty Cyklisté vítáni
17. 2. 2009 - doplněny vlakové zastávky, doplněno/opraveno značení cest, na upozornění uživatele opraven chybný název obce Huštěnovice
29. 9. 2008 - na doporučení uživatele doplněna polní cesta Pravčice – Chrášťany
19. 9. 2008 - Kvůlí lepšímu napojení na oblast Hostýnské a Vizovické vrchy doplněno místo a dvě cesty u Pravčic. Na upozornění uživatele doplněno propojení na oblast Chřiby
15. 9. 2008 - na upozornění uživatele opraven chybný název obce Dešná, upřesněny vlastnosti cest, přidáno napojení na nově vytvořenou oblast Slovácko – Bílé Karpaty spolu s přidáním míst vých. od Napajedel, přidána polní cesta Nezdenice – Šumice, přidána spojovací cesta v Luhačovicích
29. 8. 2008 - přidány fotografie, aktualizováno napojení na oblast Javorníky, na upozornění uživatele opraven chybný název obce Chrastěšov, na upozornění uživatele opravena chybná nadm. výška v Želechovicích nad Dřevnicí, u Komně doplněna NS Koménka, na upozornění uživatele opraveno napojení na oblast Chřiby
4. 4. 2008 - doplněna možnost propojení s oblastí Olomoucko - Haná
26. 3. 2008 - doplněno napojení na oblast 150 - Moravská brána, několik drobných změn kolem severního okraje oblasti
30. 11. 2007 - doplněny objekty "Cyklisté vítáni", další drobné změny
14. 11. 2007 - přepracována východní polovina oblasti - značení v oblasti uvedeno do souladu s novou mapou SHOCartu Hostýnské a Vizovické vrchy 1:60000. Přibylo 1370 míst, 1300 cest a 650 objektů.
31. 5. 2007 - oblast upravena pro v. 2.09, do oblasti doplněna propojení na sousední oblasti
5. 3. 2007 - opraveny chyby v nadm. výšce a v pojmenování míst východně od Holešova
8. 3. 2007 - Opraveno značení cesty ve vých. části, upraveno a doplněno okolí Uh. Hradiště, doplněny chybějící cesty v okolí Fryštáku, opraveny chyby v nadm. Výšce, doplněn Baťův kanál.
31. 1. 2007 - Rozšíření oblasti na západ - oblast nyní plošně odpovídá nové mapě SHOCartu č. 152, Hostýnské a Vizovické vrchy, měř. 1:60 000. Přepracování (zpřesnění) vedení cest v západní polovině oblasti. Přidání nových míst (600), cest (500) objektů (800).

Facebook

Novinka 14.5.2024

Vydána nová verze Cyklotras 2.54. Přehled novinek zde.

Novinka 20.1.2023

Aktualizována mapa Pálava, Lednicko - Valtický areál.

Novinka 2.1.2023

Aktualizována mapa Okolie Košic.

Novinka 19.12.2022

Aktualizována mapa Stubai.

Novinka 13.10.2022

Aktualizována mapa Lago di Garda.

Novinka 1.9.2022

Aktualizována mapa Javorníky.

Novinka 7.6.2022

Aktualizována mapa Kokořínsko.

Novinka 1.4.2022

Aktualizována mapa Moravská brána.

Novinka 14.1.2022

Aktualizována mapa Čáslavsko, Přeloučsko.

Novinka 6.12.2021

Aktualizována mapa Pošumaví - Prachaticko.

Novinka 11.10.2021

Aktualizována mapa Opavsko.

Novinka 30.8.2021

Aktualizována mapa Moravská brána.

Novinka 25.8.2021

Aktualizovány mapy Moravská brána a Opavsko.

Novinka 6.8.2021

Aktualizována mapa Hostýnské a Vizovické vrchy.

Novinka 16.7.2021

Aktualizovány mapy Moravská brána a Moravskoslezské Beskydy.

Novinka 13.4.2021

Aktualizována mapa Javorníky.

Novinka 6.4.2021

Aktualizována mapa Chřiby.

Novinka 5.1.2021

Aktualizována mapa Freistadt - Linz.

Novinka 14.12.2020

Aktualizovány mapy Berchtesgaden, Lago di Garda a Povltaví - Písecko.

Novinka 20.11.2020

Aktualizována mapa Olomoucko, Haná.

Novinka 4.11.2020

Aktualizována mapa Olomoucko, Haná.

Novinka 22.10.2020

Aktualizovány mapy Olomoucko, Horní Pomoraví a Olomoucko, Haná.

Novinka 15.9.2020

Aktualizována mapa Hostýnské a Vizovické vrchy.

Novinka 4.9.2020

Aktualizována mapa Vysoké a Západné Tatry.

Novinka 6.8.2020

Aktualizovány mapy Posázaví - Benešovsko, Čáslavsko, Přeloučsko a Stubai.

Novinka 24.7.2020

Aktualizovány mapy Olomoucko, Horní Pomoraví a Olomoucko, Haná.

Novinka 14.7.2020

Aktualizovány mapy Okolí Prahy, Mělnicko, Kokořínsko a Okolí Prahy, Nymbursko.

Novinka 19.6.2020

Aktualizovány mapy Karlštejnsko-Křivoklátsko, Moravskoslezské Beskydy a Českobudějovicko.

Novinka 27.4.2020

Vydána nová verze Cyklotras 2.53. Přehled novinek zde.

Novinka 4.3.2020

Aktualizována mapa Praha - jih.

Novinka 5.2.2020

Aktualizovány mapa Rychlebské hory.

Novinka 17.1.2020

Aktualizovány mapy Strážovské vrchy a Považie.

Novinka 2.1.2020

Aktualizovány mapy Lago di Garda, Freistadt - Linz, Berchtesgaden, Stubai a Povltaví - Písecko.

Novinka 3.12.2019

Aktualizována mapa Solná komora.

Novinka 6.11.2019

Aktualizována mapa Slovenský raj.

Novinka 18.10.2019

Aktualizovány mapy Český ráj, Čáslavsko, Přeloučsko, Pardubicko, Železné hory, Táborsko, Vlašimsko a Pelhřimovsko.

Novinka 24.9.2019

Aktualizovány mapy Malá Fatra a Šariš.

Novinka 29.8.2019

Aktualizovány mapy Hostýnské a Vizovické vrchy a Brdy - Příbramsko.

Novinka 13.8.2019

Aktualizovány mapy Brdy - Příbramsko, Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj a Okolie Košic.

Novinka 12.7.2019

Aktualizována mapa Rychlebské hory.

Novinka 25.6.2019

Aktualizovány mapy Žďárské vrchy, Veľká Fatra a Malá Fatra.

Novinka 30.5.2019

Vydána nová verze Cyklotras 2.52. Přehled novinek zde.

Novinka 15.5.2019

Aktualizovány mapy Západočeské lázně, Chebsko, Ašsko, Krušné hory - Karlovarsko, Krušné hory - Chomutovsko, Krušné hory - Mostecko, České středohoří, Českosaské Švýcarsko, Zemplín, Bardějov a Dukla, Šariš a Velkomeziříčsko.

Novinka 16.4.2019

Aktualizovány mapy Šariš, Zemplín a Bardějov a Dukla.

Novinka 5.4.2019

Vydána nová verze Cyklotras 2.51. Přehled novinek zde.

Novinka 14.3.2019

Aktualizována mapa Velkomeziříčsko.

Novinka 5.2.2019

Aktualizovány mapy Jizerské hory a Krkonoše.

Novinka 28.1.2019

Aktualizována mapa Javorníky.

Novinka 25.1.2019

Aktualizovány mapy Svitavsko a Žďárské vrchy.

Novinka 22.1.2019

Aktualizovány mapy Okolí Brna, Moravský kras, Javorníky, Moravskoslezské Beskydy a Okolí Brna, Ždánický les.

Novinka 2.1.2019

Aktualizováno 9 map.

Novinka 21.12.2018

Aktualizovány mapy Levice a okolie a Nové Zámky a okolie.

Novinka 12.12.2018

Vydána nová verze Cyklotras 2.50. Přehled novinek zde.

Novinka 12.12.2018

Aktualizovány mapy Považie, Kysuce a Javorníky, Bardějov a Dukla, Prievidza, Žiar, Vtáčnik a Strážovské vrchy.

Novinka 29.10.2018

Aktualizovány mapy Šariš a Malá Fatra.

Novinka 19.10.2018

Aktualizovány mapy Slovenský raj a Spiš, Levočské vrchy.

Novinka 6.9.2018

Aktualizovány mapy Olomoucko, Haná, Olomoucko, Horní Pomoraví a Okolí Prahy, Slapy.

Novinka 13.8.2018

Aktualizována mapa Stubai.

Novinka 6.8.2018

Vydána nová verze 2.49, přehled jejích novinek najdete zde.

Novinka 6.8.2018

Aktualizovány mapy Malé Karpaty a Záhorie, Okolie Bratislavy, Orava a Liptov, Nízké Tatry a Vysoké a Západné Tatry.

Novinka 3.8.2018

Aktualizovány mapy Olomoucko, Haná a Olomoucko, Horní Pomoraví.

Novinka 24.7.2018

U 47 map byly aktualizovány objekty Cyklisté vítáni.

Novinka 18.6.2018

Aktualizována mapa Freistadt - Linz.

Novinka 14.6.2018

Aktualizovány mapy Malé Karpaty a Záhorie a Pálava, Lednicko - Valtický areál.

Novinka 30.5.2018

Aktualizovány mapy Orlické hory a Orlickoústecko.

Novinka 24.5.2018

Vydána nová verze 2.48, přehled jejích novinek najdete zde.

Novinka 17.5.2018

Aktualizována mapa Okolie Košic.

Novinka 20.4.2018

Aktualizována mapa Javorníky.

Novinka 18.4.2018

Aktualizována mapa Novohradské hory.

Novinka 27.3.2018

Aktualizovány mapy Okolí Prahy, Slapy a Praha - jih.

Novinka 26.3.2018

Aktualizována mapa Prievidza, Žiar, Vtáčnik.

Novinka 14.3.2018

Vydána nová verze 2.47, přehled jejích novinek najdete zde.

Novinka 8.2.2018

Aktualizovány mapy Jindřichohradecko, Česká Kanada a Českosaské Švýcarsko.

Novinka 29.1.2018

Aktualizována mapa Povltaví - Písecko.

Novinka 8.1.2018

Aktualizovány mapy Orlické hory a Orlickoústecko.

Novinka 2.1.2018

Aktualizováno 39 map.

Novinka 18.12.2017

Aktualizovány mapy Rychlebské hory a Spiš, Levočské vrchy, Prievidza, Žiar, Vtáčnik, Spišská Magura, Pieniny, Považie, Slovenský raj.

Novinka 15.12.2017

Aktualizována mapa Lago di Garda.

Novinka 5.12.2017

Aktualizovány mapy Nové Zámky a okolie, Kysuce a Javorníky a Levice a okolie.

Novinka 1.12.2017

Vydána nová verze 2.46, přehled jejích novinek najdete zde.

Novinka 29.11.2017

Aktualizována mapa Slovenský raj.

Novinka 13.11.2017

Aktualizovány mapy Šariš, Strážovské vrchy a Bardějov a Dukla.

Novinka 30.10.2017

Aktualizovány mapy Žďárské vrchy, Veľká Fatra a Malá Fatra.

Novinka 19.10.2017

Aktualizována mapa Malé Karpaty a Záhorie.

Novinka 3.10.2017

Aktualizovány mapy Západočeské lázně, Český les - Tachovsko, Drahanská vrchovina, Plzeňsko sever, Plzeňsko jih a Český les - Domažlicko.

Novinka 25.9.2017

Aktualizovány mapy Bruntálsko, Osoblažsko a Opavsko.

Novinka 15.9.2017

Aktualizovány mapy Jeseníky, Králický Sněžník, Bruntálsko, Osoblažsko, Drahanská vrchovina, Olomoucko, Horní Pomoraví, Opavsko, Hostýnské a Vizovické vrchy, Javorníky.

Novinka 7.9.2017

Vydána nová verze 2.45, přehled jejích novinek najdete zde.

Novinka 22.8.2017

Aktualizována mapa Stubai.

Novinka 28.6.2017

Aktualizovány mapy Okolí Prahy, Slapy, Chřiby, Okolí Brna, Ždánický les a Drahanská vrchovina.

Novinka 15.6.2017

Vydána nová verze 2.44, přehled jejích novinek najdete zde.

Novinka 9.6.2017

Aktualizovány mapy Orlické hory, Drahanská vrchovina a Okolí Brna, Moravský kras.

Novinka 2.6.2017

Aktualizovány mapy Český ráj a Jizerské hory.

Novinka 22.5.2017

Aktualizována mapa Chřiby.

Novinka 12.5.2017

Aktualizována mapa Moravskoslezské Beskydy.

Novinka 2.5.2017

Aktualizovány mapy Český les - Domažlicko, Plzeňsko jih a Brdy - Příbramsko.

Novinka 25.4.2017

Aktualizovány mapy Žďárské vrchy, Veľká Fatra a Bihor.

Novinka 21.4.2017

Aktualizovány mapy Moravská brána, Moravskoslezské Beskydy a Freistadt - Linz.

Novinka 27.3.2017

Vydána nová verze 2.43, přehled jejích novinek najdete zde.

Novinka 24.3.2017

Aktualizovány mapy Jeseníky, Králický Sněžník, Moravská brána, Moravskoslezské Beskydy, Lužické hory - Českolipsko a České středohoří.

Novinka 8.3.2017

Aktualizovány mapy Svitavsko a Žďárské vrchy.

Novinka 28.2.2017

Aktualizovány mapy Olomoucko, Horní Pomoraví a Žďárské vrchy.

Novinka 19.1.2017

Aktualizována mapa Šumava - Železnorudsko.

Novinka 6.1.2017

Aktualizována mapa Jindřichohradecko, Česká Kanada.

Novinka 4.1.2017

Aktualizovány mapy Šumava - Železnorudsko a Okolie Košic.

Další novinky...

Valid HTML 4.01 Strict