CYKLOTRASY.info, elektronické plánování cyklistických tras, Eaglesoft

14. května: vydány Cyklotrasy 2.54

Mapa Slovácko - Bílé Karpaty (CZ)

SprávceStanislav Říha
Datum aktualizace16.7.2018
Náhled mapynáhled
Detail mapydetail
Počet míst3393
Počet cest4054
Počet objektů4899
Počet fotografií11
Počet textů0
Připojitelné mapyChřiby
Hostýnské a Vizovické vrchy
Slovácko - Hodonínsko
Javorníky
Malé Karpaty a Záhorie
Strážovské vrchy

Slovo správce mapy

Rozsah i značení odpovídá mapě SHOCartu č. 170 - Slovácko - Bílé Kartpaty, měř. 1 : 60 000.

Pokud naleznete v oblasti chyby nebo nedostatky, zašlete mi prosím zprávu. Chyby se budu snažit průběžně opravovat. Pokud máte konkrétní návrh na nové místo nebo cestu, která vám v oblasti chybí, dejte mi také vědět. Všechny náměty zvážím a pokusím se je do oblasti zapracovat.

Stanislav Říha, správce oblasti.

Obtížnost a značení cest

Obtížnost cesty odpovídá označení povrchu a charakteru cesty. To znamená, že cesta značená jako pěší je určena hlavně pro horská, příp. treková kola. Na pěších někdy i na lesních/polních cestách mohou být i nesjízdné úseky. Pro silniční kola jsou doporučeny silnice a vozové cesty.

Označení cesty jako \"doporučená cyklo\" znamená, že je tato cesta uvedena jako doporučená v tištěné mapě SHOCartu. Znamená to, že u cesty v tištěné mapě je vyznačen charakter cesty v jednotlivých úsecích - zpevněný povrch, hliněný povrch, pro horská kola, příp. nejízdný nebo jednosměrně sjízdný úsek.

Novinky a historie

3.8.2018 - Aktualizovány objekty Cyklisté vítáni.
27. 12. 2017 - Upraveno vedení tras jižně od Uherského Brodu
24. 11. 2016 - upraveno napojení na mapu Malé Karpaty a Záhorie, přidána pěší žlutá trasa Malá Vrbka - Tasov, přidány trasy v okolí Uherského Brodu
27. 8. 2015 - na upozornění uživatele provedeno více změn v okolí Luhačovic
8. 4. 2014 - Změny v jihozápadním cípu Chřibů.
19. 3. 2014 - na upozornění uživatele opraveno napojení na mapu Strážovský vrchů
2. 01. 2014 - menší úpravy v jižní části mapy, upraveno napojení na nově přepracovanou mapu Malé Karpaty a Záhorie
27. 8. 2013 - Na upozornění uživatele doplněna cyklostezka Dolní Němčí - Slavkov.
11. 6. 2013 - na upozornění uživatele doplněn chybějící úsek silnice v obci Komárov
22. 12. 2012 - větší množtví změn v západní části mapy, upraveno napojení na nově vytvořenou mapu Slovácko-Hodonínsko
3. 10. 2011 - doplněno napojení ma napu Stredné Považie
30. 6. 2011 - mapa zkontrolována a dopněna podle www.cykloserver.cz (na upozornění uživatele doplněna cyklostezka Polichnem a Újezdcem, na upozornění uživatele doplněna cyklostezka mezi Luhačovicemi a Újezdcem u Luhačovic, doplněna cyklostezka Prakšice – Uh. Brod, doplněny úseky cyklostezky Újezdec – Nezdenice, doplněna trasa naučné stezky Luhačovickým Zálesím severně od Luhačovic, na upozornění uživatele změněna klasifikace cesty mezi Hlukem a Ostrožskou Lhotou, drobná změna v Nivnici, doplněny pěší trasy severně od Hluku, přidán obchvat Bánova, přeložena pěší žlutá trasa Bojkovice – Slavičín, doplněna cyklostezka Bojkovice – Pitín, cyklostezka Záhorovice – Bojkovice, u Šanova přidána modrá místní pěší trasa, přeložena červená pěší trasa Vlachovice – Haluzice, přidány zelené pěší trasy Vlachovice – Vlachova Lhota, U raků - Újezd, přidány místa a cesty na slovenské straně hranic a podél hranic. Doplněny značené pěší trasy mezi Trenčianskými Bohuslavicemi a Novou Bošácou, přidána vozová cesta nad Lopeníkem, přidána pěší žlutá trasa u Květné, přidána NS U Svodnice u Veselí nad Moravou, další drobné změny)
15. 4. 2011 - na upozornění uživatele provedeny změny v okolí Starého Města, aktualizovány objekty Cyklisté vítáni
2. 5. 2010 - na upozornění uživatele doplněna cyklostezka Slavičín-Nevšová-Luhačovice
12. 4. 2010 - na upozornění uživatele upravena/doplněna cyklostezka Uherský Brod – Ostrožská Lhota - Hluk – Dolní Němčí vč. přidání míst a cest, opraveno vyznační cyklostezky Uherský Brod – Nivnice, aktualizovány objekty „cyklisté vítáni“
1. 4. 2010 - zpřesněno vedení cest v oblasti vrcholu Velká Javořina, přidány fotografie, na upozornění uživatele opravena chybná nadm. výška obce Lipina, doplněny objekty typu nápis, aktualizovány „objekty cyklisté vítáni“
2. 6. 2009 - na doporučení uživatele doplněna cesta u Újezdce a doplněny cesty mezi Uherským Brodem a Nivnicí, na doporučení uživatele doplněna místa a cesty v Uherském Ostrohu a v Ostrožské Lhoty
7. 5. 2009 - na doporučení uživatele přidána polní cesta jihozápadně od Ostrožské Lhoty, přidána cyklostezka kolem trati v Kunovicích a dvě lávky pro pěší a cyklisty v Uherském Hradišti, vyznačena cyklostezka Uherský Brod, Nivnice, doplněna chybějící cesta v Uh. Hradišti, na upozornění uživatele doplněna vozová cesta v Bystřici pod Lopeníkem, aktualizovány objekty Cyklisté vítáni
18. 3. 2009 - přidána místa a cesty u Trenčianské Teplé a u Horní Lidče, zlepšeno napojení na slovenskou oblast Okolie Žiliny, přidáno možnost napojení na slovenskou oblast Malé Karpaty a Záhorie
17. 2. 2009 - doplněny vlakové zastávky, doplněno/opraveno značení cest, na upozornění uživatele opraven chybný název obce Huštěnovice, doplněno napojení na oblast Okolie Žiliny
15. 9. 2008 - znovuvytvoření oblasti


Charakteristika oblasti

(Převzato od předchozího správce oblasti Tomáše Janošky)

Historie a památky

Území Bílých Karpat bylo kolonizováno poměrně pozdě. V raném středověku tvořila hranici českého státu řeka Morava a Olšava, hranicí uherského státu bylo Pováží.
Současná hranice se ustanovila v průběhu 12. - 14. století. Osídlování probíhalo v údolích, dále do hor proniklo až v průběhu 16. - 18.století - např. valašská kolonizace okolí Starého Hrozenkova.
Proto zde nenajdeme mnoho historických památek, jako jsou hrady, zámky, kláštery. V regionu leží jediné historické město, a to Uherský Brod, (historické centrum) , z dalších památek stojí za zmínku hrad v Brumově z 13. - 16. století, střežící přechod pře Vlárský průsmyk, zámek Nový Světlov (bývalý pozdně gotický hrad). Kostel ve Velké nad Veličkou (presbytář ze 14. stol.), ostatní jsou převážně z 18., 19. a 20. století (Bojkovice, Bánov).
Místní obyvatelstvo po staletí zadržovalo přívaly východních národů. Např.obránci Nového Světlova proti bočkajovcům r. 1605 nebo obránci Hrozenkovského průsmyku proti Tatarům v r. 1663. Nyní v těchto tradicích pokračuje Pohraniční policie ČR.
Nicméně, mohl-li přijít nějaký nepřítel, přišel. Tataři, Uhři,Turci, kuruci. Zvláště v 17. století kraj strádal nájezdy Turků a uherských povstalců.

Národopis

Z národopisného hlediska do oblasti spadají celky

V každé vesnici je zachována nějaká památka lidové architektury. Pro bližší seznámení je vhodná kniha Lidová architektura jv Moravy.
Folklorní tradice jsou zde stále živé.
Nemůžeme ale očekávat, že uvidíme obyvatelstvo v kroji zpívající a tančící na návsi u cimbálu, popíjející víno a pojídající klobásy. Něco z toho lze vidět jen u příležitosti národopisných slavností či velkých událostí (většinou některé církevní svátky či hody)

Terén z hlediska použitelnosti pro cyklistu

Bílé Karpaty - je to oblý hřeben ve výšce 500 - 970 mnm, většinou asi tak 600-700 mnm, v jz. části 500-600 mnm, porostlý bukovými lesy (také javor,habr,dub). Na bočních výběžcích jsou pak kromě lesů louky s velkým množstvím květin (zvláště v jihozápadní části-Velká, Kuželov,Radějov) . V okolí Starého Hrozenkova je kopaničářské osídlení, tzn. na samém hřebeni jsou usedlosti, políčka, sady.
Je zde dost sjízdných cest i přístupů a sestupů z hřebene, takže celý hřeben je sjízdný na kole - po hranicích vede lesní cesta. Musíme ale počítat s tím, že při cestě na hřeben je třeba překonat převýšení asi 300-400 m.
Můžeme zde počítat s dlouhými, několikakilometrovými spíše povlovnými stoupáními či sjezdy lesem nebo loukami a samozřejmě s výhledy na slovenské (Strážovské vrchy, Považský Inovec) i moravské hory (Chřiby, Vizoviské, Hostýnské vrchy). Při mimořádné viditelnosti i dál.
Nejvýhodnějším přístupem jsou cesty s kvalitním povrchem a malou strmostí Vápenky - Kamenná Bouda, Nivnice - Březová, Bojkovice-Nový Dvůr, Bystřice p.L.-Nový Dvůr (velký provoz),ostatní již jsou strmější.
Na mnohá místa je možno dojet autem či autobusem (Pláňava nad Štítnou,mototrest Rasová, Mikulčin vrch, Žitková, Kamenná bouda,Kubíkův vrch).
Hřeben je přerušen dvěma výraznými sníženinami, Vlárským průsmykem a sedlem u přechodu Velká-Vrbovce.
Při cestě v blízkosti hranice je třeba počítat s možnými kontrolami ze strany Pohraniční policie.

Dolňácko - východní část mapy - je zde zvlněná krajina s úrodnou půdou, proto intenzivně zemědělsky využívaná. Vesnice jsou zde velké, lidnaté a pečlivě udržované (to ostatně platí o celém regionu). Pokud máme v oblibě lány kukuřice či pšenice, budeme spokojeni. Musíme však počítat s tím, po rovině toho moc nenajezdíme. Jsou zde většinou táhlá stoupání a klesání

Vizovické vrchy - západní výběžky - severně od Uh.Brodu. Je to zvlněná pahorkatina pokrytá poli a jehličnatými lesy ve výšce asi 300-400 mnm. Tady musíme počítat s kratšími stoupáními i klesáními, místy i stmějšími.

Luhačovická vrchovina - okolí Luhačovic a Slavičína - členitá pahorkatina okolo 400-500 mnm bez výraznějšího hřebene pokrytá jehličnatými lesy, loukami a pastvinami. Jsou zde častá stoupání a klesání, často prudká. Pěkná krajina však bude odměnou za vykonanou námahu

V oblasti tedy nejsou mimořádné historické památky nebo přírodní zajímavosti jako skalní útvary, vodopády, rokle, soutěsky,...
Bohatství oblasti spočívá v šetrném hospodaření s přírodou, které vytvořilo krajinu, pro kterou jsou typické květnaté louky s mnoha druhy orchidejí, zachovalé listnaté a smíšené lesy, staré sady a rozptýlená obydlí.
Oblast patří k druhově nejbohatším u nás, jelikož se zde střetávají druhy teplomilné z jižních oblastí s druhy severskými. Proto byla oblast vyhlášena biosférickou rezervací UNESCO. Informace je možno získat četbou např. Chráněná území ČR-ZLínsko nebo Bílé Karpaty

Facebook

Novinka 14.5.2024

Vydána nová verze Cyklotras 2.54. Přehled novinek zde.

Novinka 20.1.2023

Aktualizována mapa Pálava, Lednicko - Valtický areál.

Novinka 2.1.2023

Aktualizována mapa Okolie Košic.

Novinka 19.12.2022

Aktualizována mapa Stubai.

Novinka 13.10.2022

Aktualizována mapa Lago di Garda.

Novinka 1.9.2022

Aktualizována mapa Javorníky.

Novinka 7.6.2022

Aktualizována mapa Kokořínsko.

Novinka 1.4.2022

Aktualizována mapa Moravská brána.

Novinka 14.1.2022

Aktualizována mapa Čáslavsko, Přeloučsko.

Novinka 6.12.2021

Aktualizována mapa Pošumaví - Prachaticko.

Novinka 11.10.2021

Aktualizována mapa Opavsko.

Novinka 30.8.2021

Aktualizována mapa Moravská brána.

Novinka 25.8.2021

Aktualizovány mapy Moravská brána a Opavsko.

Novinka 6.8.2021

Aktualizována mapa Hostýnské a Vizovické vrchy.

Novinka 16.7.2021

Aktualizovány mapy Moravská brána a Moravskoslezské Beskydy.

Novinka 13.4.2021

Aktualizována mapa Javorníky.

Novinka 6.4.2021

Aktualizována mapa Chřiby.

Novinka 5.1.2021

Aktualizována mapa Freistadt - Linz.

Novinka 14.12.2020

Aktualizovány mapy Berchtesgaden, Lago di Garda a Povltaví - Písecko.

Novinka 20.11.2020

Aktualizována mapa Olomoucko, Haná.

Novinka 4.11.2020

Aktualizována mapa Olomoucko, Haná.

Novinka 22.10.2020

Aktualizovány mapy Olomoucko, Horní Pomoraví a Olomoucko, Haná.

Novinka 15.9.2020

Aktualizována mapa Hostýnské a Vizovické vrchy.

Novinka 4.9.2020

Aktualizována mapa Vysoké a Západné Tatry.

Novinka 6.8.2020

Aktualizovány mapy Posázaví - Benešovsko, Čáslavsko, Přeloučsko a Stubai.

Novinka 24.7.2020

Aktualizovány mapy Olomoucko, Horní Pomoraví a Olomoucko, Haná.

Novinka 14.7.2020

Aktualizovány mapy Okolí Prahy, Mělnicko, Kokořínsko a Okolí Prahy, Nymbursko.

Novinka 19.6.2020

Aktualizovány mapy Karlštejnsko-Křivoklátsko, Moravskoslezské Beskydy a Českobudějovicko.

Novinka 27.4.2020

Vydána nová verze Cyklotras 2.53. Přehled novinek zde.

Novinka 4.3.2020

Aktualizována mapa Praha - jih.

Novinka 5.2.2020

Aktualizovány mapa Rychlebské hory.

Novinka 17.1.2020

Aktualizovány mapy Strážovské vrchy a Považie.

Novinka 2.1.2020

Aktualizovány mapy Lago di Garda, Freistadt - Linz, Berchtesgaden, Stubai a Povltaví - Písecko.

Novinka 3.12.2019

Aktualizována mapa Solná komora.

Novinka 6.11.2019

Aktualizována mapa Slovenský raj.

Novinka 18.10.2019

Aktualizovány mapy Český ráj, Čáslavsko, Přeloučsko, Pardubicko, Železné hory, Táborsko, Vlašimsko a Pelhřimovsko.

Novinka 24.9.2019

Aktualizovány mapy Malá Fatra a Šariš.

Novinka 29.8.2019

Aktualizovány mapy Hostýnské a Vizovické vrchy a Brdy - Příbramsko.

Novinka 13.8.2019

Aktualizovány mapy Brdy - Příbramsko, Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj a Okolie Košic.

Novinka 12.7.2019

Aktualizována mapa Rychlebské hory.

Novinka 25.6.2019

Aktualizovány mapy Žďárské vrchy, Veľká Fatra a Malá Fatra.

Novinka 30.5.2019

Vydána nová verze Cyklotras 2.52. Přehled novinek zde.

Novinka 15.5.2019

Aktualizovány mapy Západočeské lázně, Chebsko, Ašsko, Krušné hory - Karlovarsko, Krušné hory - Chomutovsko, Krušné hory - Mostecko, České středohoří, Českosaské Švýcarsko, Zemplín, Bardějov a Dukla, Šariš a Velkomeziříčsko.

Novinka 16.4.2019

Aktualizovány mapy Šariš, Zemplín a Bardějov a Dukla.

Novinka 5.4.2019

Vydána nová verze Cyklotras 2.51. Přehled novinek zde.

Novinka 14.3.2019

Aktualizována mapa Velkomeziříčsko.

Novinka 5.2.2019

Aktualizovány mapy Jizerské hory a Krkonoše.

Novinka 28.1.2019

Aktualizována mapa Javorníky.

Novinka 25.1.2019

Aktualizovány mapy Svitavsko a Žďárské vrchy.

Novinka 22.1.2019

Aktualizovány mapy Okolí Brna, Moravský kras, Javorníky, Moravskoslezské Beskydy a Okolí Brna, Ždánický les.

Novinka 2.1.2019

Aktualizováno 9 map.

Novinka 21.12.2018

Aktualizovány mapy Levice a okolie a Nové Zámky a okolie.

Novinka 12.12.2018

Vydána nová verze Cyklotras 2.50. Přehled novinek zde.

Novinka 12.12.2018

Aktualizovány mapy Považie, Kysuce a Javorníky, Bardějov a Dukla, Prievidza, Žiar, Vtáčnik a Strážovské vrchy.

Novinka 29.10.2018

Aktualizovány mapy Šariš a Malá Fatra.

Novinka 19.10.2018

Aktualizovány mapy Slovenský raj a Spiš, Levočské vrchy.

Novinka 6.9.2018

Aktualizovány mapy Olomoucko, Haná, Olomoucko, Horní Pomoraví a Okolí Prahy, Slapy.

Novinka 13.8.2018

Aktualizována mapa Stubai.

Novinka 6.8.2018

Vydána nová verze 2.49, přehled jejích novinek najdete zde.

Novinka 6.8.2018

Aktualizovány mapy Malé Karpaty a Záhorie, Okolie Bratislavy, Orava a Liptov, Nízké Tatry a Vysoké a Západné Tatry.

Novinka 3.8.2018

Aktualizovány mapy Olomoucko, Haná a Olomoucko, Horní Pomoraví.

Novinka 24.7.2018

U 47 map byly aktualizovány objekty Cyklisté vítáni.

Novinka 18.6.2018

Aktualizována mapa Freistadt - Linz.

Novinka 14.6.2018

Aktualizovány mapy Malé Karpaty a Záhorie a Pálava, Lednicko - Valtický areál.

Novinka 30.5.2018

Aktualizovány mapy Orlické hory a Orlickoústecko.

Novinka 24.5.2018

Vydána nová verze 2.48, přehled jejích novinek najdete zde.

Novinka 17.5.2018

Aktualizována mapa Okolie Košic.

Novinka 20.4.2018

Aktualizována mapa Javorníky.

Novinka 18.4.2018

Aktualizována mapa Novohradské hory.

Novinka 27.3.2018

Aktualizovány mapy Okolí Prahy, Slapy a Praha - jih.

Novinka 26.3.2018

Aktualizována mapa Prievidza, Žiar, Vtáčnik.

Novinka 14.3.2018

Vydána nová verze 2.47, přehled jejích novinek najdete zde.

Novinka 8.2.2018

Aktualizovány mapy Jindřichohradecko, Česká Kanada a Českosaské Švýcarsko.

Novinka 29.1.2018

Aktualizována mapa Povltaví - Písecko.

Novinka 8.1.2018

Aktualizovány mapy Orlické hory a Orlickoústecko.

Novinka 2.1.2018

Aktualizováno 39 map.

Novinka 18.12.2017

Aktualizovány mapy Rychlebské hory a Spiš, Levočské vrchy, Prievidza, Žiar, Vtáčnik, Spišská Magura, Pieniny, Považie, Slovenský raj.

Novinka 15.12.2017

Aktualizována mapa Lago di Garda.

Novinka 5.12.2017

Aktualizovány mapy Nové Zámky a okolie, Kysuce a Javorníky a Levice a okolie.

Novinka 1.12.2017

Vydána nová verze 2.46, přehled jejích novinek najdete zde.

Novinka 29.11.2017

Aktualizována mapa Slovenský raj.

Novinka 13.11.2017

Aktualizovány mapy Šariš, Strážovské vrchy a Bardějov a Dukla.

Novinka 30.10.2017

Aktualizovány mapy Žďárské vrchy, Veľká Fatra a Malá Fatra.

Novinka 19.10.2017

Aktualizována mapa Malé Karpaty a Záhorie.

Novinka 3.10.2017

Aktualizovány mapy Západočeské lázně, Český les - Tachovsko, Drahanská vrchovina, Plzeňsko sever, Plzeňsko jih a Český les - Domažlicko.

Novinka 25.9.2017

Aktualizovány mapy Bruntálsko, Osoblažsko a Opavsko.

Novinka 15.9.2017

Aktualizovány mapy Jeseníky, Králický Sněžník, Bruntálsko, Osoblažsko, Drahanská vrchovina, Olomoucko, Horní Pomoraví, Opavsko, Hostýnské a Vizovické vrchy, Javorníky.

Novinka 7.9.2017

Vydána nová verze 2.45, přehled jejích novinek najdete zde.

Novinka 22.8.2017

Aktualizována mapa Stubai.

Novinka 28.6.2017

Aktualizovány mapy Okolí Prahy, Slapy, Chřiby, Okolí Brna, Ždánický les a Drahanská vrchovina.

Novinka 15.6.2017

Vydána nová verze 2.44, přehled jejích novinek najdete zde.

Novinka 9.6.2017

Aktualizovány mapy Orlické hory, Drahanská vrchovina a Okolí Brna, Moravský kras.

Novinka 2.6.2017

Aktualizovány mapy Český ráj a Jizerské hory.

Novinka 22.5.2017

Aktualizována mapa Chřiby.

Novinka 12.5.2017

Aktualizována mapa Moravskoslezské Beskydy.

Novinka 2.5.2017

Aktualizovány mapy Český les - Domažlicko, Plzeňsko jih a Brdy - Příbramsko.

Novinka 25.4.2017

Aktualizovány mapy Žďárské vrchy, Veľká Fatra a Bihor.

Novinka 21.4.2017

Aktualizovány mapy Moravská brána, Moravskoslezské Beskydy a Freistadt - Linz.

Novinka 27.3.2017

Vydána nová verze 2.43, přehled jejích novinek najdete zde.

Novinka 24.3.2017

Aktualizovány mapy Jeseníky, Králický Sněžník, Moravská brána, Moravskoslezské Beskydy, Lužické hory - Českolipsko a České středohoří.

Novinka 8.3.2017

Aktualizovány mapy Svitavsko a Žďárské vrchy.

Novinka 28.2.2017

Aktualizovány mapy Olomoucko, Horní Pomoraví a Žďárské vrchy.

Novinka 19.1.2017

Aktualizována mapa Šumava - Železnorudsko.

Novinka 6.1.2017

Aktualizována mapa Jindřichohradecko, Česká Kanada.

Novinka 4.1.2017

Aktualizovány mapy Šumava - Železnorudsko a Okolie Košic.

Další novinky...

Valid HTML 4.01 Strict